Podmínky pro přihlášení do závodu

  • V posledních 18ti měsících alespoň jeden úspěšně dokončený železňák (226 km)

  • Čas tohoto "kvalifikačního" závodu pod 14 hodin

  • Touha posunout své hranice možného 🙂

Přihlášením se do závodu stvrzujete, že jste si přečetl pravidla závodu a že s nimi souhlasíte.
Organizátor si vyhrazuje právo na to změnit, pozměnit nebo zrušit některé pravidla.
ZÁSADY VRÁCENÍ STARTOVNÉHO Vrácení startovného nebo přesun na další ročník není možný (za předpokladu, že se závod bude konat). Je však možné převést vaši přihlášku nebo ji prodat jiné osobě.