Pravidla závodu

Plavání

 

 1. Neoprény a plavecké brýle povoleny.
 2. Plavecká čepice bude pořadatelem dodána a každý závodník je povinen ji při plavecké části mít.
 3. Packy, ploutve, piškot, šnorchl nebo jiné věci zajišťující pomoc jsou zakázány.
 4. Každý závodník musí být při plavecké části doprovázen svým supportem.
 5. Každý závodník je povinnen mít zajištěné své vlastní občerstvení během plavecké části. Support závodníka je zodpovědný za zajištění občerstvení pro svého závodníka. Občerstvení musí být podáváno na platech, které jsou umístěny podél dráhy.
 6. Organizátor bude dohlížet na plnění pravidel ze strany závodníků a doprovodu. Pokud dojde k porušení pravidel organizátor může udělit časovou penalizaci nebo může celý tým diskvalifikovat ze závodu.
 7. Limit pro plaveckou část je 6 hodin od startu. Každý kdo nesplní stanovený limit je ze závodu vyřazen, ale může nadále pokračovat, na své vlastní nebezpečí, v závodu mimo oficiální pořadí.
 8. Organizátor si vyhrazuje právo změnit limit plavecké části s ohledem na počasí. Avšak limit 12 ti hodin pro dokončení prvního dne platí za každé situace.
 9. ŠTAFETY – předávka štafet bude probíhat na startovním mole. Předávka může, ale nemusí probíhat po každém dokončeném kole. Závodník je povinnen předat svou plaveckou čepici dalšímu závodníkovi. Pokud nedojde k předávce čepice je tým ze závodu diskvalifikován.

Depo: Plavání – Cyklistika

 

 1. Nikdo jiný nemůže manipulovat s věcmi jiného týmu v depu.
 2. Členové týmu (support) může svému závodníkovi v depu pomoci.
 3. Organizátor může v depu zkontrolovat technický stav kol.
 4. Závodník může na kolo nasednout na místě k tomu určeném.
 5. Cyklistická přilba musí být nasazená a zapnutá.
 6. ŠTAFETY – Předávka mezi plavcem a cyklistou probíhá při východu z depa.

Cyklistika (den 1 & 2)

 

 1. Každý závodník je povinen nechat zkontrolovat technický stav svého kola při registraci.
 2. Závodník může mít k dispozici náhradní kolo, které může použít při technických potížích na svém původním kole. Náhradní kolo musí být také zkontrolováno při registraci.
 3. Závodník je zodpovědný za technický stav svého kola.
 4. Doprovod při cyklistické části je zakázán.
 5. Během cyklistické části je jízda v háku, ať již za kolem nebo automobilem, zakázána!
 6. Každý závodník je povinnen dodržovat pravidla silničního provozu a je zodpovědný za jakoukoliv událost, která se stane při cyklistické části.
 7. Startovní číslo musí být na kole umístěno na viditelném místě. Pokud dojde k použití náhradního kola, i toto kolo musí být označeno startovním číslem.
 8. Je zakázáno používat zařízení, která by omezovala sluch závodníka jako jsou sluchátka, rádio, MP3 přehrávače apod.
 9. Limit pro cyklistickou část 1 (den 1.) a cyklistickou část 2 (den 2.) je vždy 12 hodin od startu. Každý kdo nesplní stanovený limit je ze závodu vyřazen, ale může nadále pokračovat, na své vlastní nebezpečí, v závodu mimo oficiální pořadí.
 10. ŠTAFETY – Předávka štafety může, ale nemusí probíhat po každém dokončeném kole. Předávka proběhne ve vymezeném území. Předávka proběhne předáním startovního čísla dalšímu závodníkovi.

Běh (den 3)

 

 1. Závodník musí proběhnout nebo projít celou trať. Pokud organizátor zhodnotí, že závodník není schopen dál pokračovat s ohledem na jeho zdravotní stav, má právo závodníka stáhnout ze závodu.
 2. Každý závodník je povinnen mít na sobě startovní číslo. Číslo musí být umístěné na viditelném místě.
 3. Člen závodníkova týmu může dělat svému závodníkovi vodiče. Závodník může mít nanejvýš jednoho vodiče.
 4. Vodič nesmí rozrážet svému závodníkovi vzduch.
 5. Limit pro běžeckou část je 12 hodin od startu. Každý kdo nesplní stanovený limit je ze závodu vyřazen, ale může nadále pokračovat, na své vlastní nebezpečí, v závodu mimo oficiální pořadí.
 6. ŠTAFETY – Předávka štafety může, ale nemusí probíhat po každém dokončeném kole. Předávka proběhne ve vymezeném území. Předávka proběhne předáním startovního čísla dalšímu závodníkovi.

Obecná Pravidla

 1. S ohledem na to, že každý závoník je povinnen mít doprovod během celého závodu, nebude organizátor poskytovat občerstvovací stanice. Záchody a sprchy budou k dispozici v areálu. Během běžecké části může, ale nemusí být k dispozici jedna občerstvovací stanice. Každý závodník a tým je proto povinnen mít své vlastní občerstvení.
 2. Při technických problémech, zastávkách nebo nepředvídatelných situacích nebude výslední čas nijak upravován.
 3. Závodník ani jeho tým nesmí používat nedovolené prostředky, díky kterým by získali výhodu nad soupeři.
 4. K předávání občerstvení, náhradních dílů a dalších věcí může dojít jen v místech k tomu určených.
 5. Ocenění – Každý závodník, který v časovém limitu dokončí závod ponese titul „Ultraman“ a bude mu uděleno ocenění. Titul a ocenění nenáleží tomu kdo nesplnil určené limity.
 6. Před začátkem každé části má organizátor právo zkontrolovat vybavení závodníka.
 7. K diskvalifikaci dojde pokud závodník nebo tým poruší jakékoliv pravidlo.
 8. Distance
 • Den 1. – plavání 10 km, cyklistika 145 km
 • Den 2. – cyklistika 276 km
 • Den 3. – běh 84 km

Organizátor si vyhrazuje právo změnit vzdálenosti.

 1. Plavání, jízda nebo běh v háku jsou zakázány!
 2. Každý závodník je povinnen být pojištěný na celý průběh závodu.
 3. Organizátor má právo s ohledem na bezpečnost závodníku nebo s ohledem na meteorologické podmínky pozměnit nebo zrušit jakoukoliv část závodu. 
 4. S ohledem na bezpečnost závodníků může být závod pozastaven nebo zastaven. Pokud dojde k zastavení závodu berou se v potaz výsledky z posledního mezičasu.
 5. Startovné
 • Startovné nelze vrátit ani přesunout na další rok
 • Vaše registrace jakož i startovné lze přesunout na jiného závodníka
 • Pokud se závod konat nebude kvůli vládním omezením přesouvá se startovné na další rok
Umístění startovního čísla
 1. Během plavecké části je každý závodník a to včetně štafet, povinnen mít na sobě plaveckou čepici, kterou mu poskytne organizátor. Číslo bude umístěné na plavecké čepici a musí být vidět.
 2. Během cyklistické části musí závodník mít umístěné číslo na dolní části zad. Nálepky s čísly, které budou poskytnuty organizátorem musí být umístěné na rámu kole nebo sedlovce a také na přilbě.
 3. Během běžecké části musí být startovní číslo umístěno tak, aby bylo vidět zepředu během celého závdu.

Support

 

 1. Každý závodník je povinnen mít svůj support. Support se může skládat z minimálně jednoho člena a maximálně čtyř členů.
 2. Support je zodpovědný jen a pouze za svého závodníka. V případě nouze je každý support povinnen pomoct jinému závodníkovi.
 3. Každý člen supportu je povinnen se dostavit na registraci.
 4. Každý support musí mít svého kapitána.
 5. Kapitán bude mluvčím celého týmu a bude zodpovědný za svůj tým.
 6. Náklady spojené s ubytováním, stravou apod. jdou na vrub každého týmu.
 7. Kapitán a závodník jsou povinni se dostavit na předzávodní rozpravu.

Lékařská pomoc

 

 1. Během závodu nebude k dispozici lékařská pomoc. Každý tým je zodpovědný za sebe a za vyhledání lékařské péče bude-li potřeba.
 2. Každý závodník je zodpovědný za svůj zdravotní stav a měl by mít povolení od doktora zúčastnit se tohoto extrémního závodu.
 3. Organizátor si vyhrazuje právo na to zkontrolovat zdravotní stav závodníku během závodu.
 4. Organizátor si vyhrazuje právo na to stáhnout ze závodu závodníka s ohledem na jeho zdravotní stav.

Organizátor si vyhrazuje právo na to změnit, pozměnit nebo zrušit některé pravidla.

ZÁSADY VRÁCENÍ STARTOVNÉHO Vrácení startovného nebo přesun na další ročník není možný (za předpokladu, že se závod bude konat). Je však možné převést vaši přihlášku nebo ji prodat jiné osobě.