Standardní distance na certifikovaných tratích!

3,8 km plavání

veslařský kanál Račice

180 km cyklistika

5 km okruh, bezpečný, rovinatý

42,2 km běh

rovinatá trať kolem kanálu v Račicích

Přihláška do závodu

 • Pouze 30 slotů

 • 100 % rovina

 • 100 % uzavřená trať

 • Občerstvovací stanice každých 5 km (cyklo)

 • Občerstvovací stanice každé 2 km (běh)

Přihlášením se do závodu stvrzujete, že jste si přečetl pravidla závodu a že s nimi souhlasíte.
Organizátor si vyhrazuje právo na to změnit, pozměnit nebo zrušit některé pravidla.
ZÁSADY VRÁCENÍ STARTOVNÉHO Vrácení startovného nebo přesun na další ročník není možný (za předpokladu, že se závod bude konat). Je však možné převést vaši přihlášku nebo ji prodat jiné osobě.

Časový harmonogram

Čtvrtek 19. 09. 2024

12:00 – 19:00 – Registrace závodníků

Pátek 20. 09. 2024

18 – 21:00 Registrace závodníků

Sobota 21. 09. 2024

6:15 – 6:50 Ukládání materiálu do depa

7:00 – Start závodu

9:00 – Cut-off plavecká část

22:00 – Konec závodu

22:30 – Vyhlášení výsledků

PROPOZICE IRONMAN DISTANCE

Základní informace

UltraCzech 515 – Ironman je triatlonový závod na distancích Ironmana určený pro všechny , kteří si chtějí stanovit nejlepší čas ně těchto distancích!

Informace UltraCzech 515 – Ironman distance

 • Datum: 21.09. 2024
 • Místo startu: veslařský kanál Račice
 • Čas startu: 07:00 hodin
 • Distance: 3,8 km plavání – 180 km cyklistika – 42,2 km běh
 • Limit: 2 h plavecká část, 14 h na celý závod
 • Trať: rovinatá, asfalt 100% , certifikovaná trať
 • Počet účastníků: 30
 • Počet občerstvovacích stanic: cyklistika – každých 5km, běh – každé 2 km

STARTOVNÉ: 190 EUR

PRAVIDLA IRONMAN

Plavání

 

 1. Neoprény a plavecké brýle jsou povoleny
 2. Plavecká čepice bude dodána pořadatelem a každý závodník je povinen ji mít při plavecké části.
 3. Packy, ploutve, piškot, šnorchl nebo jiné věci zajišťující pomoc jsou zakázány.
 4. Organizátor bude dohlížet na plnění pravidel ze strany závodníků a doprovodu. Pokud dojde k porušení pravidel organizátor může udělit časovou penalizaci nebo může jednotlivce diskvalifikovat ze závodu.
 5. Limit pro plaveckou část jsou 2 hodiny od startu. Každý kdo nesplní stanovený limit je ze závodu vyřazen, ale může nadále pokračovat, na své vlastní nebezpečí, v závodu mimo oficiální pořadí.
 6. Organizátor si vyhrazuje právo změnit limit nebo upravit vzdálenost plavecké části s ohledem na počasí.

Depo: Plavání – Cyklistika

 

 1. Nikdo jiný nemůže manipulovat s věcmi jiného závodníka v depu.
 2. Doprovod nemůže svému sportovci v depu pomoci.
 3. Organizátor může v depu zkontrolovat technický stav kol.
 4. Sportovec může na kolo nasednout na místě k tomu určeném.
 5. Každý závodník bude mít předem označené místo v depu, kde bude mít prostor pro přípravu svého vybavení.
 6. V prvním depu (Plavání-Cyklistika) je závodník po ukončení plavecké části povinen (!) uložit všechny své věci do tašky označenou jeho číslem a zavázat. Organizátor neručí za věci mimo zmíněné tašky.
 7. Závodník bude připuštěn na cyklistickou část pouze s nasazenou a připnutou helmou, nasazeným startovním číslem umístěným tak, aby byl čitelný zezadu.

Cyklistika

 1. Každý závodník je povinen nechat zkontrolovat technický stav svého kola při registraci.
 2. Závodník je zodpovědný za technický stav svého kola.
 3. Doprovod při cyklistické části je zakázán.
 4. Během cyklistické části je jízda v háku ať již za kolem nebo automobilem zakázána!
 5. Jízda v háku – Jde o jízdu v oblasti trojúhelníkového tvaru o rozměrech 10 m a 5 m za závodníkem.

Závodník může jet v háku jen v těchto případech:

 • Z bezpečnostních důvodů
 • U občerstvovacích stanic
 • Při výjezdu nebo vjezdu do depa
 • Při otočkách

Za jízdu v háku bude závodník penalizován přičtením 5 minut ke konečnému času závodu.

 1. Každý závodník je povinnen dodržovat pravidla silničního provozu a je zodpovědný za jakoukoliv událost, která se stane při cyklistické části.
 2. Startovní číslo musí být na kole umístěno na viditelném místě.
 3. Je zakázáno používat zařízení, které by omezovalo sluch závodníka jako sluchátka, rádio, MP3 přehrávače apod.

Běh

 

 1. Závodník musí proběhnout nebo projít celou trať. Pokud organizátor zhodnotí, že závodník není schopen dál pokračovat s ohledem na jeho zdravotní stav, má právo závodníka stáhnout ze závodu.
 2. Každý závodník je povinnen mít na sobě startovní číslo. Číslo musí být umístěné na viditelném místě.

Obecná Pravidla

 1. Závodu se může zúčastnit každý, bez ohledu na národnost a toho, zda vlastní licenci.
 2. Každý účastník startuje na vlastní zodpovědnost a je sám zodpovědný za svůj fyzický a zdravotní stav tak, aby byl schopen dokončit každou část závodu.
 3. Každý závodník je povinnen být pojištěný na celý průbeh závodu.
 4. Závodník je povinen poskytnout první pomoc jinému závodníkovi v nouzi (např. při nehodě, ztráty vědomí, atp.), před příjezdem sanitky.
 5. Povinná výbava:

Plavecká čepice, Neopren,  Plavecké brýle, Cyklistická helma, Běžecká obuv, Startovní číslo (ve startovním balíčku)

K účasti je nutné mít povinnou výbavu!

Závodník bude připuštěn do depa pouze s povinnou výbavou!

 1. Zrušení závodu:

V případě špatného počasí má organizátor právo pozměnit části závodu nebo jej zrušit. Žádné náhradní datum ani refundace nebudou.

Příklady:

 • Zrušení plavecké části: proběhne duathlon.
 • Zrušení cyklistické části kvůli počasí nebo vyšší moci: proběhne aquathlon.
 • Zrušení cyklistické a plavecké části: proběhne běžecký závod.

 

Umístění Startovního Čísla

 1. Během plavecké části je každý závodník a to včetně štafet, povinnen mít na sobě plaveckou čepici, kterou mu poskytne organizátor. Číslo bude umístěné na plavecké čepici a musí být vidět.
 2. Během cyklistické části musí závodník mít umístěné číslo na dolní části zad. Nálepky s čísly, které budou poskytnuty organizátorem musí být umístěné na rámu kole nebo sedlovce a také na přilbě.
 3. Během běžecké části musí být startovní číslo umístěno tak aby bylo vidět zepředu během celého závdu.

Lékařská pomoc

 

 1. Každý tým je zodpovědný za sebe a za vyhledání lékařské péče bude- li potřeba.
 2. Závod se jede v rámcí ultratriatlonu UltraCzech 515, proto nabádáme všechny ke zvýšené opatrnosti během celého závodu.
 3. Každý závodník je zodpovědný za svůj zdravotní stav a měl by mít povolení od doktora zúčastnit se tohoto závodu. Organizátor nenese odpovědnost za zdravotní stav závodníka během závodu.
 4. Závodník závodí na vlastní nebezpečí.
 5. Organizátor si vyhrazuje právo na to zkontrolovat zdravotní stav závodníku během závodu.
 6. Organizátor si vyhrazuje právo na to stáhnout ze závodu závodníka s ohledme na jeho zdravotní stav.

Organizátor si vyhrazuje právo na to změnit, pozměnit nebo zrušit některé pravidla.